Zapytania ofertowe w ramach Projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Szlifierka szeroko taśmowa ze szczotkarką -   

Automatyczne urządzenie do montażu listew -   

Instalacja odpylania trocin -   

Strugarka czterostronna - szt. 2 -   

Wszystkie zapytania proszę kierować na adres mailowy - info@zpdlindner.pl

|   strona startowa    |   dotacje    |   produkty    |   o nas    |   kontakt   |